ALKwaliteit voldoet weer aan de Kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren

Naar aanleiding van de door ons ingediende stukken met betrekking tot de kwaliteitseisen voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren, heeft de Rechtbank Gelderland ALKwaliteit bericht dat we (weer) voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. Dat betekent dat ALKwaliteit op de lijst van benoembare bewindvoerders staat ingeschreven. Tevens houdt dit in dat ALKwaliteit ook benoembaar is voor de overige Rechtbanken.

/ Geen categorie