Tarieven 2020

Met ingang van 2015 worden de beloningen voor bewindvoering, mentorschap en curatele niet meer vast gesteld door het LOVCK maar door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Dit wordt gepubliceerd in het staatsblad.

Er wordt met ingang van 2015 onderscheid gemaakt in: ‘standaard’ curatele / bewindvoering en curatele / bewindvoering met problematische schulden. In onderstaand overzicht staan de tarieven voor 2015 (incl. 21% btw).

Wanneer uw inkomen maximaal 110% van het bijstandsniveau is, vergoedt uw Gemeente mogelijk de kosten voor bewindvoering, mentorschap of curatele. Het behoort tot onze taak om deze vergoeding aan te vragen bij uw Gemeente.

Voor het volledige tarieven overzicht wil ik u verwijzen naar: http://wetten.overheid.nl/BWBR0035730/2016-10-01
(bron: staatscourant)

gg

Bewindvoering

Maandelijkse vergoeding
€ 91,98 excl.
Maandelijkse vergoeding/ schulden
€ 119,03 excl.
Vergoeding eenmalige intake
€ 519,40 excl.
Verhuizing / ontruiming
€ 324,60 excl.
Beheer PGB
€ 486,90 excl.
Eindrekening
€ 195,- excl.

Curatele

Maandelijkse vergoeding
€ 165.56 excl.
Eenmalige intakevergoeding
€ 934.90 excl.
Verhuizing / ontruiming woning
€ 324,60 excl.
Beheer PGB
€ 486.90 excl.
Eindrekening & Verantwoording
€ 194,80 excl.

Mentoraat

Maandelijkse vergoeding
€ 91,98 excl.
Eenmalige intakevergoeding
€ 519,40 excl.
Verhuizing / ontruiming woning
€ 324.60 excl.
Beheer PGB
€ 486,90 excl.