Downloadpagina aanmeldformulieren

Onderstaand vind u de diverse overzichtslijsten geschikt bij het aanmelden voor onderbewindstelling, mentoraat of curatalestelling. Tevens vind u hier een tarievenlijst met de huidige tarieven.

Heeft u vragen of opmerkingen bij de onderstaande formulieren? Neem dan contact met ons op.

Tarievenlijst 2020

Aanmeldformulier ondercuratelestelling