Diensten

Bewindvoering

Dat is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan.

Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De wet spreekt van een ‘meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen

Mentoraat

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen ( die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Maar ook oudere mensen, zoals demente bejaarden, die zelf geen beslissing op het persoonlijke vlak meer kunnen nemen.

Hoe gaat ALKwaliteit te werk

Benader ons per telefoon, mail of ons aanmeldformulier

Wij zullen in een telefonisch contact met u bespreken welke maatregel voor u de beste optie is. Wanneer curatele, beschermingsbewind (en) / of mentoraat bij u past dan maken we een afspraak voor een huisbezoek. Dit kennismakingsgesprek is kosteloos.

Voordat we op huisbezoek komen vragen wij u om het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Dit formulier vindt onder het ‘kopje’ diensten. U kunt het op uw computer invullen en per mail opsturen naar info@alkwaliteit.nl. U kunt het ook uitprinten en per post naar ons terugsturen.

Als tijdens het eerste gesprek blijkt dat een van de maatregelen voor u de beste optie is, dan zullen wij met u de aanvraag verder invullen en indienen bij de Rechtbank van het arrondissement waar u woont. Wanneer u hulpverlening van een maatschappelijke organisatie ontvangt dan zullen we de hulpverlener vragen om een sociale verklaring op te stellen ter bekrachtiging van de aanvraag.

Ook zal er een Plan van Aanpak worden opgesteld. In dit Plan staat de doelstelling van de maatregel beschreven en de afspraken die we met u gemaakt hebben om het doel te behalen.

Kort samengevat

Stappenplan

Telefonisch contact

h

Aanmeldformulier downloaden

Afspraak huisbezoek

Verzoek indienen bij de rechtbank

Plan van aanpak